Fundusze Europejskie Warmia i Mazury Unia Europejska
Brzdąc i praca to się opłaca!
Brzdąc i praca to się opłaca!

Jak?

Dokumenty rekrutacyjne nalezy skałdać w biurze projektu w Ostródzie, ul. Olsztyńska 17. Pzrewidziano 4 tury naboru:

 1. 1-10.10.2016r.
 2. 1-10.01.2017r.
 3. 16-25.08.2017r.
 4. 1-10.01.2018r.

Do podpisania umowy –deklaracji uczestnictwa w projekcie zostanie wyłonionych:

 1. W pierwszej rundzie 46 osób,
 2. W II rundzie 44 osoby,
 3. W III rundzie 65 osób,
 4. W IV rundzie 50 osób.

 

Udział w projekcie dostępny będzie dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach rekrutacyjnych:

 • dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych, na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika na Formularzu uczestnika projektu (stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu); przez dochody rozumiemy środki finansowe pochodzące z wynagrodzenia za pracę, tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub działalności gospodarczej poza rolniczej i rolniczej):
  • do 1300,00 zł – 40 punktów,
  • od 1301,00 zł do 2000,00 zł – 20 punktów,
  • powyżej 2000,00 zł – 0 punktów.
 • rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko (tj. osoba nie pozostająca w związku małżeńskim): 20 punktów
 • mężczyźni: 10 punktów
 • Dziecko musi przyjmować stałe leki-40 punktów(kryteria weryfikowane przy ubieganiu się o przyznanie refundacji opieki indywidualnej)
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów

 

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH obejmuje:

 1. Formularz rekrutacyjny zawierający oświadczenia i informacje niezbędne do stwierdzenia ich kwalifikowalności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 Regulaminu
 2. akt urodzenia dziecka;
 3. kopia umowy uaktywniającej zawartej miedzy kandydatem a nianią lub
 4. umowa przyjęcia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego lub zaświadczenie ww. instytucji ze wskazaniem dziecka, daty jego przyjęcia (tj. momentu rozpoczęcia faktycznej opieki na dzieckiem) wysokości opłat miesięcznych stałych – wpisowe, bez kosztów zajęć dodatkowych
 5. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/rodziców lub dziecka (o ile dotyczy),
 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (o ile dotyczy) lub oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo;
 7. zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) – o ile dotyczy.

Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem, po okazaniu kadrze projektu oryginału dokumentu.

Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Pobierz wniosek