Fundusze Europejskie Warmia i Mazury Unia Europejska
Brzdąc i praca to się opłaca!
Brzdąc i praca to się opłaca!

Na co?

W ramach projektu refundowane będą faktycznie poniesione przez Uczestnika koszty opieki nad dzieckiem – zarówno w instytucjach (maksymalnie do  96% kosztów ale nie więcej niż 1154,00zł), jak i indywidualnie u niani (w wysokości 94%ale nie więcej niż 1484,00zł).

Opieka instytucjonalna

Żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun, do którego kierowane będzie dziecko, musi znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów, prowadzonym przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – pełny wykaz placówek można znaleźć m.in. na portalu empatia.

Refundowane są wyłącznie koszty podstawowej opieki, tj. pobytu i wyżywienia, bez ewentualnych zajęć dodatkowych.

Każdy uczestnik ma ponadto prawo do jednorazowego uzyskania refundacji opłaty wpisowej do żłobka lub klubu dziecięcego.

Opieka w przedszkolu (dziecka po ukończeniu 2,5 roku życia) nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Refundowane będzie 94% poniesionych przez uczestnika kosztów, nie więcej niż 1154 zł miesięcznie.

Opieka indywidualna (u niani)

Niania musi być legalnie zatrudniona na tzw. umowę uaktywniającą.  Może nią być dowolna osoba dorosła, z wyjątkiem drugiego rodzica dziecka (może to zatem być babcia, ciocia, dorosłe rodzeństwo, itp). Nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o wykształcenie, kwalifikacje bądź wymagania szczególne, odnośnie do zatrudniania niań. Jedynym obowiązkiem każdej niani, tak jak w przypadku wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Należy też pamiętać o obowiązku zgłoszenia niani do ZUS.

Umowa uaktywniająca musi być zawarta najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie.

Refundowane są wyłącznie koszty poniesione przez rodzica (bez uwzględnienia składek ubezpieczenia społecznego, które pokrywa ZUS, o ile oboje rodziców pracuje), zatem co do zasady jest to kwota netto otrzymana przez nianię.

Refundowane będzie 96% poniesionych przez uczestnika kosztów, nie więcej niż 1484 zł miesięcznie.

Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Pobierz wniosek